7 באוקטובר 2020

נכות מעבודה או נכות כללית – מהו המסלול העדיף?

קיימת דעה רווחת בין נפגעים אשר בכוונתם לפנות למוסד לביטוח לאומי לשם מיצוי זכויותיהם, כי עדיף תמיד להיכנס תחת מטריית המדור לנכות מעבודה במוסד לביטוח הלאומי מאשר תחת מטריית המדור לנכות כללית. דעה זו איננה בהכרח נכונה ומתאימה לכל מקרה. לקוחות אשר נפגעו בתאונות כלשהן במסגרת עבודתם, פונים אלי ומתעניינים מייד בהגשת תביעה לנכות מהעבודה במוסד לביטוח לאומי, אך כאמור לא בכל מקרה יש לפנות למדור נכות מעבודה אלא יש לבחון קודם מס' פרמטרים חשובים. ועל כך במאמרי היום...