29 באוקטובר 2020

אירוע לבבי/אירוע מוחי – כתאונת עבודה

אירוע לבבי או אירוע מוחי – האם תאונת עבודה? במסגרת עבודתי, פנה אלי לקוח בשם דוד אשר לקה בליבו בזמן העבודה. אותו לקוח עבד בחברה גדולה […]