17 בדצמבר 2020

ביטוח חיים

האם פוליסת ביטוח החיים בוטלה לפני מות המבוטחת? נאוה הלכה לעולמה בטרם עת. במשך שנים רבות נהגה נאוה להפריש חלק נכבד ממשכורתה לטובת ביטוח מנהלים. לאחר […]
1 בנובמבר 2020

החיים וביטוח החיים

האם פוליסת ביטוח החיים בוטלה לפני מות המבוטחת? נאוה הלכה לעולמה בטרם עת. במשך שנים רבות נהגה נאוה להפריש חלק נכבד ממשכורתה לטובת ביטוח מנהלים. לאחר […]