17 בדצמבר 2020

רשות ורשלנות

על אחריות העירייה בנזיקין יוסי ובני משפחתו התרגשו מאוד לקראת פתיחת הפארק החדש בעפולה. העירייה פירסמה בשלטי חוצות כי מדובר בארוע פתיחה ראוותני עם משחקי כדור […]